We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Fáilte Chuig Comhairle Contae An Longfoirt.

Fáilte mhór go dtí suíomh idirlín Chomhairle Contae Longfoirt.

Is mian le Comhairle Contae Longfoirt seirbhísí trí Ghaeilge a thairiscint don phobal agus tá fáilte roimh gnó trí Ghaeilge. Tá sé seo ag luí leis na cuspóir atá leagtha amach i “Polasaí i leith na Gaeilge “ atá  ghlactha leis ag an gComhairle agus de réir na forálacha atá leagtha amach sa Scéim faoin Acht Teanga.

Beidh fáilte roimh aon chomhfhreagras i nGaeilge, ár dteanga náisiúnta.

Táimid ag déanamh forbartha ar an suíomh seo se de réir a cheile. Faoi láthair, tá roinnt des na foirmeacha go mbaintear úsáid astu go forleathan ar an suíomh agus táimid ag cur leis sin i gcónaí.