We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Ár Ranna

Cuireann Údaráis Áitiúla An Longfoirt réimse uileghabhálach seirbhísí ar fail a fhreastalaíonn ar fheabhasú míneach na beatha ag saoránaigh Chondae An Longfoirt.
Téann na seirbhísí seo i bfeidhm ar bheagnach gach gné den saol sa chondae.

Tá gach ceann de na trí Údaráis Áitiúla ag iarraí de shíor míneach na seirbhísí atá a gcur ar fáil a fheabhasú agus a fhairsingiú.  Cuirfear fáilte roimh léirmheasanna nó moltaí ar bith atá agat maidir le soláthrú na seirbhísí seo.  Má’s mian leat moltaí nó léirmheasanna a dhéanamh is féidir leat é sin a dhéanamh le e-phost chuig customercare@longfordcoco.ie