We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

Sonraí Ginearálta Teagmhála

Údaráis Áitiúla An Longfoirt,
Sráid An Uisce Mhóir,
An Longfort,
Co. An Longfoirt

Fón 043-3343300
Facs 043-3341233

Ephost info@longfordcoco.ie / eolas@longfordcoco.ie

Uimhir 24 Uair an Chloig

1850 211 525

Sonraí Teagmhála Roinne

ROINNFÓNePHOST
Oifig Ealaíona043-3334918
Cosaint Shíbhialta043-3346228civil@longfordcoco.ie 
Rannóg um Gnóthaí Corparáideacha043-3346231corporate@longfordcoco.ie 
Bord Forbartha Chondae043-3343313cdboff@longfordcoco.ie 
Seirbhísí Custaiméara043-3346231customercare@longfordcoco.ie
Comhshaol043-3343300environment@longfordcoco.ie
Airgeadas043-3343425finance@longfordcoco.ie
Seirbhísí Dóiteáin043-3343311fire@longfordcoco.ie
Títhíocht043-3343409/043-3343375housing@longfordcoco.ie
Acmhainní Daonna043-3343346humanresources@longfordcoco.ie
Teicneolaíocht Faisnéise043-3343417webmaster@longfordcoco.ie
Leabharlann043-3340727info@longfordlibrary.ie 
Mótarcháin043-3343400motoring@longfordcoco.ie
Pleanáil043-3343427planning@longfordcoco.ie 
Bóithre043-3343341roads@longfordcoco.ie
Seirbhísí Uisce043-3343428water@longfordcoco.ie