Fáilte Chuig Comhairle Contae An Longfoirt.

Fáilte mhór go dtí suíomh idirlín Chomhairle Contae Longfoirt.

Is mian le Comhairle Contae Longfoirt seirbhísí trí Ghaeilge a thairiscint don phobal agus tá fáilte roimh gnó trí Ghaeilge. Tá sé seo ag luí leis na cuspóir atá leagtha amach i “Polasaí i leith na Gaeilge “ atá  ghlactha leis ag an gComhairle agus de réir na forálacha atá leagtha amach sa Scéim faoin Acht Teanga.

Beidh fáilte roimh aon chomhfhreagras i nGaeilge, ár dteanga náisiúnta.

Táimid ag déanamh forbartha ar an suíomh seo se de réir a cheile. Faoi láthair, tá roinnt des na foirmeacha go mbaintear úsáid astu go forleathan ar an suíomh agus táimid ag cur leis sin i gcónaí.