Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them.

Fáilte Chuig Comhairle Contae An Longfoirt.

Fáilte mhór go dtí suíomh idirlín Chomhairle Contae Longfoirt.

Is mian le Comhairle Contae Longfoirt seirbhísí trí Ghaeilge a thairiscint don phobal agus tá fáilte roimh gnó trí Ghaeilge. Tá sé seo ag luí leis na cuspóir atá leagtha amach i “Polasaí i leith na Gaeilge “ atá  ghlactha leis ag an gComhairle agus de réir na forálacha atá leagtha amach sa Scéim faoin Acht Teanga.

Beidh fáilte roimh aon chomhfhreagras i nGaeilge, ár dteanga náisiúnta.

Táimid ag déanamh forbartha ar an suíomh seo se de réir a cheile. Faoi láthair, tá roinnt des na foirmeacha go mbaintear úsáid astu go forleathan ar an suíomh agus táimid ag cur leis sin i gcónaí.