Ár Ranna

Cuireann Údaráis Áitiúla An Longfoirt réimse uileghabhálach seirbhísí ar fail a fhreastalaíonn ar fheabhasú míneach na beatha ag saoránaigh Chondae An Longfoirt.
Téann na seirbhísí seo i bfeidhm ar bheagnach gach gné den saol sa chondae.

Tá gach ceann de na trí Údaráis Áitiúla ag iarraí de shíor míneach na seirbhísí atá a gcur ar fáil a fheabhasú agus a fhairsingiú.  Cuirfear fáilte roimh léirmheasanna nó moltaí ar bith atá agat maidir le soláthrú na seirbhísí seo.  Má’s mian leat moltaí nó léirmheasanna a dhéanamh is féidir leat é sin a dhéanamh le e-phost chuig customercare@longfordcoco.ie