Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them.

Ár Ranna

Cuireann Údaráis Áitiúla An Longfoirt réimse uileghabhálach seirbhísí ar fail a fhreastalaíonn ar fheabhasú míneach na beatha ag saoránaigh Chondae An Longfoirt.
Téann na seirbhísí seo i bfeidhm ar bheagnach gach gné den saol sa chondae.

Tá gach ceann de na trí Údaráis Áitiúla ag iarraí de shíor míneach na seirbhísí atá a gcur ar fáil a fheabhasú agus a fhairsingiú.  Cuirfear fáilte roimh léirmheasanna nó moltaí ar bith atá agat maidir le soláthrú na seirbhísí seo.  Má’s mian leat moltaí nó léirmheasanna a dhéanamh is féidir leat é sin a dhéanamh le e-phost chuig customercare@longfordcoco.ie