Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them.

Coistí Pholasaí Straitéiseach

Céard iad Coistí Pholasaí Straitéiseach

Tugadh isteach Coistí Pholasaí Straitéiseach mar chuid de phróiseas leanúnach leasaithe rialtais áitiúil agus mar chuid den pholasaí leathnú páirtíochta i rialtas áitiúil tré pháirt a ghlacadh ag leasanna pobail agus rannóg.

Sé ról na CPSanna ná:

  • Moltaí pholasaí a chur in eagar, measúnú agus tuairiscú a dhéanamh ar feidhmiú pholasaí atá faoi chaibidil
  • Coistí pholasaí lárnach a bhunú a bhfuil in onn leas a bhaint as taithí corparáid eachtrach le polasaí a chur in eagar

Cén chaoi ina bhfuil said comhdhéanta?

Séard atá ins na CPSanna ná baill tofa Údarás Áitiúil An Longfoirt agus daoine eile a ainmníodh ag / nó ionadaithe rannóg a bhaineann le hobair CPS ar leith.  Ní mór do ghach CPS íosmhéid trían na ballraíochta a theacht ó leasanna rannóg.

Ceaptar Cathaoirlach gach Coiste ón gComhairle iomlán, ó na Comhairleorí a ceapadh ar na CPSanna, sé sin le rá , is ball den Chomhairle é an Chathaoirleach.  Leanann gach aon Chathaoirleach sa phost ar feadh shaol-ré na Comhairle.

Leanann  Comhairleoirí mar bhaill den CPS ar feadh shaol-ré na Comhairle. Ball nach Comhairleoir a thuillead é/í ní leanfaidh sé/sí ina b(h)all den CPS. Níl sé ceadaithe Comhairleoirí a ainmniú thar ceann leasanna rannóg.

Tá 4 Coistí Pholasaí Straitéiseach (CPSanna) in a ionad ag ComhChondae An Longfoirt:

Athbhreithniú Deireanach na CPSeanna

Rinneadh athbhreithniú náisiúnta ar chóras an CPS ag An Institúid Riaracháin Poiblí i 2003/2004 i gcomhar leo siúd a bhí páirteach iontu, sé sin baill tofa, leasanna rannóg agus oifigigh.  Bhí sé dírithe ar shamplaí dea-chleachtais in oibtiú na CPSeanna agus rinne sé moltaí ins na réimsí nós imeachta, tacaíochta agus forbartha, mean chumarsáide
agus tréanála agus nascála idir CPSeanna agus eilimintí eile rialtais áitiúil.