Coistí Pholasaí Straitéiseach

Céard iad Coistí Pholasaí Straitéiseach

Tugadh isteach Coistí Pholasaí Straitéiseach mar chuid de phróiseas leanúnach leasaithe rialtais áitiúil agus mar chuid den pholasaí leathnú páirtíochta i rialtas áitiúil tré pháirt a ghlacadh ag leasanna pobail agus rannóg.

Sé ról na CPSanna ná:

  • Moltaí pholasaí a chur in eagar, measúnú agus tuairiscú a dhéanamh ar feidhmiú pholasaí atá faoi chaibidil
  • Coistí pholasaí lárnach a bhunú a bhfuil in onn leas a bhaint as taithí corparáid eachtrach le polasaí a chur in eagar

Cén chaoi ina bhfuil said comhdhéanta?

Séard atá ins na CPSanna ná baill tofa Údarás Áitiúil An Longfoirt agus daoine eile a ainmníodh ag / nó ionadaithe rannóg a bhaineann le hobair CPS ar leith.  Ní mór do ghach CPS íosmhéid trían na ballraíochta a theacht ó leasanna rannóg.

Ceaptar Cathaoirlach gach Coiste ón gComhairle iomlán, ó na Comhairleorí a ceapadh ar na CPSanna, sé sin le rá , is ball den Chomhairle é an Chathaoirleach.  Leanann gach aon Chathaoirleach sa phost ar feadh shaol-ré na Comhairle.

Leanann  Comhairleoirí mar bhaill den CPS ar feadh shaol-ré na Comhairle. Ball nach Comhairleoir a thuillead é/í ní leanfaidh sé/sí ina b(h)all den CPS. Níl sé ceadaithe Comhairleoirí a ainmniú thar ceann leasanna rannóg.

Tá 4 Coistí Pholasaí Straitéiseach (CPSanna) in a ionad ag ComhChondae An Longfoirt:

Athbhreithniú Deireanach na CPSeanna

Rinneadh athbhreithniú náisiúnta ar chóras an CPS ag An Institúid Riaracháin Poiblí i 2003/2004 i gcomhar leo siúd a bhí páirteach iontu, sé sin baill tofa, leasanna rannóg agus oifigigh.  Bhí sé dírithe ar shamplaí dea-chleachtais in oibtiú na CPSeanna agus rinne sé moltaí ins na réimsí nós imeachta, tacaíochta agus forbartha, mean chumarsáide
agus tréanála agus nascála idir CPSeanna agus eilimintí eile rialtais áitiúil.