Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

Sonraí Ginearálta Teagmhála

Údaráis Áitiúla An Longfoirt,
Sráid An Uisce Mhóir,
An Longfort,
Co. An Longfoirt

Fón 043-3343300
Facs 043-3341233

Ephost info@longfordcoco.ie / eolas@longfordcoco.ie

Uimhir 24 Uair an Chloig

1850 211 525

Sonraí Teagmhála Roinne

ROINNFÓNePHOST
Oifig Ealaíona043-3334918
Cosaint Shíbhialta043-3346228civil@longfordcoco.ie 
Rannóg um Gnóthaí Corparáideacha043-3346231corporate@longfordcoco.ie 
Bord Forbartha Chondae043-3343313cdboff@longfordcoco.ie 
Seirbhísí Custaiméara043-3346231customercare@longfordcoco.ie
Comhshaol043-3343300environment@longfordcoco.ie
Airgeadas043-3343425finance@longfordcoco.ie
Seirbhísí Dóiteáin043-3343311fire@longfordcoco.ie
Títhíocht043-3343409/043-3343375housing@longfordcoco.ie
Acmhainní Daonna043-3343346humanresources@longfordcoco.ie
Teicneolaíocht Faisnéise043-3343417webmaster@longfordcoco.ie
Leabharlann043-3340727info@longfordlibrary.ie 
Mótarcháin043-3343400motoring@longfordcoco.ie
Pleanáil043-3343427planning@longfordcoco.ie 
Bóithre043-3343341roads@longfordcoco.ie
Seirbhísí Uisce043-3343428water@longfordcoco.ie