Annual Reports

Longford County Council's Annual Report outlines the Council's performance of its functions during the preceding year. Under the Local Government Acts 2001, each local authority is required to prepare an Annual Report.

Tuarascáil Bhliantúil 2022

Tugtar cuntas i dTuarascáil Bhliantúil Chomhairle Chontae an Longfoirt 2022 ar obair na Comhairle i gcaitheamh na bliana.

Tá achoimre sa Tuarascáil ar obair gach Ceantair Bhardasaigh chomh maith le hobair rannóga na Comhairle Chontae.

Ghlac Comhaltaí Tofa Chomhairle Chontae an Longfoirt le Tuarascáil Bhliantúil Chomhairle Chontae an Longfoirt 2022 ar an 12 Aibreán 2023 mar chuid de chruinniú na míosa sin den Chomhairle.


Tuarascail Bhliantuil 2022 cover

Annual Report 2022

Longford County Council’s Annual Report 2022 provides a record of the work of the Council throughout the year. 

The report includes an outline of the work of each Municipal District, as well as the work of the sections of the County Council. 

Longford County Council's Annual Report 2022 was adopted by the Elected Members of Longford County Council on the 12 April 2023, as part of that month's Council meeting. 

Annual Report Cover 2022